APEH üzemanyagárak,
2009. január-december hónap

  Az állami adóhatóság havonta – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-vény 82. § (2) bekezdése alapján – a tárgyhónapot megelőző hónap huszonötödik napjáig a Magyar Közlönyben közzéteszi a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

  Az üzemanyagárat három – az előző évben nagy forgalmat bonyolító – belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként egy forinttal növelt összegében, forintra kerekítve kell megállapítani.

2009. január 1. és 2009. december 31. napja között alkalmazható üzemanyagárak:

Üzemanyag neve 2009. január 2009. febr. 2009. márc. 2009. április 2009. május 2009. június 2009. július* 2009. július* 2009. aug. 2009. szept. 2009. okt. 2009. nov. 2009. dec.
Ft/l
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 249,00 229,00 245,00 253,00 267,00 269,00 274,00 292,00 306,00 297,00 306,00 290,00 299,00
Gázolaj 278,00 243,00 254,00 254,00 262,00 260,00 254,00 271,00 289,00 277,00 286,00 275,00 286,00
Keverék 273,00 253,00 269,00 277,00 291,00 293,00 298,00 317,00 333,00 324,00 333,00 317,00 326,00
LPG autógáz 176,00 159,00 155,00 157,00 157,00 156,00 155,00 162,00 166,00 167,00 166,00 168,00 170,00

* FIGYELEM!!!
  Az APEH 2009. 06. 25-én közleményt tett közzé a 2009. július 1. és július 31. között alkalmazható üzemanyagárak alakulásáról.
  A közlemény hivatkozik a személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. § (2) bekezdés utolsó mondatára, melynek értelmében: „Ha a fogyasztói üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként növelik, az adott hónapra közzétett üzemanyagárat az említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az adott hónap végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni.”
  Ennek értelmében 2009. július hónapra alkalmazható az emelt összegű üzemanyagár is.