Röviden a tagsági jogviszonyról

Ha tagja kíván lenni a Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetségének (1141. Budapest, Álmos vezér útja 58.) szíveskedjen a belépési nyilatkozatot kitölteni.

A Szövetség 2016. évi tagdíja:

jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén:     70.000.-Ft
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és
egyéni vállalkozó, magánszemély esetén:                 40.000.-Ft

A tagsági viszony a belépési nyilatkozat és adatlap kitöltésével, aláírásával és a tagdíj befizetésével kezdődik.
A belépési nyilatkozat elfogadását követően a Szövetség (a számítógépes nyilvántartáshoz) adatlapot továbbá a szakértők nevét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét tartalmazó tájékoztatót küld a belépők számára.

Az éves tagdíjat minden megkezdett év januárjában, a tagdíjról szóló számla kibocsátását követő 10 napon belül kell megfizetni.

A tagsággal járó kedvezmények kizárólag a tagdíj megfizetését követően vehetők igénybe.

A belépő tag tagsági viszonya alapján a gazdasági érdekképviseleten és az érdekérvényesítésen túl jogosult a Szövetség gazdasági szaktanácsadói által telefonon, telefaxon, postai úton vagy e-mailen keresztül történő ingyenes tanácsadásra:

 • társaságok, szövetkezetek, egyéb vállalkozások alapításával, átalakulásával, megszüntetésével, csődeljárásával kapcsolatban,
 • adózással, pénzügyi-, számviteli-, könyvvizsgálattal kapcsolatos kérdésekben,
 • könyvviteli rendszerek választásában,
 • kockázatértékelési, tűzvédelmi, munkavédelmi szakértés területén.

További kedvezmények:

  Szakirodalom
  • A Szövetség információs szaklapját, a HÍR-INFÓ című kiadványt, – amely kereskedelmi forgalomban nem kapható – kizárólag a tagok térítésmentesen kaphatják meg.
  Oktatás
  • A tagok a Szövetség által szervezett előadásokon, továbbképzéseken, szakmai oktatásokon 25 %-os kedvezménnyel vehetnek részt.
  • Évi 2 alkalommal térítésmentesen vehetnek részt a Szövetség által, aktuális témakörökben szervezett előadáson.
  Üdültetés
  • A Magyar Iparszövetség (OKISZ) Szociális és Kulturális Alapítványának üdülőiben történő kedvezményes üdülés lehetősége.

Tagsági jogviszony megszűnése:

A tagsági jogviszony megszűnhet közös megegyezéssel,a tagi jogviszony felmondásával, illetve a tagsági díj meg nem fizetése esetén.