Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége bemutatása

A Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége szövetkezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók által létrehozott szakmai és érdekképviseleti szervezet. Jogelődje, az Ipari, Építőipari és Szolgáltató Szövetkezetek Budapesti Szövetsége 1981-ben alakult az Építőipari és Szolgáltató Szövetkezetek Szövetségéből. A Szövetség jogi személy, amely az 1989. évi II. törvény alapján került megállapításra. A Szövetség célja: a tagok gazdálkodását könnyítő és eredményességüket segítő szolgáltatások nyújtása, valamint gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, érdekeik érvényesítése. Közreműködik a tagok gazdasági érdekeit érintő kormányzati és önkormányzati törvények, rendeletek előkészítésében. A Szövetség feladata céljainak, valamint a tagok által meghatározott feladatok ellátása, különösen:

 • képviseli és védi tagjai érdekeit a jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat és képviseli véleményeiket

   

 • feladatait annak érdekében gyakorolja, hogy a tagoknak megfelelő működést biztosító hitel, támogatási és piaci feltételek álljanak rendelkezésre

   

 • jogosítványai gyakorlásával arra törekszik, hogy tagjainak biztosítva legyen működőképessége, erősödjön piaci versenyképessége, érvényesüljön a gazdálkodás hatékonysága, váljon jellemzővé a vállalkozás biztonsága és legyen folyamatos a gazdasági, műszaki fejlődés

   

 • tagja a Magyar Iparszövetségnek (OKISZ), ennek keretében

    

  • tagjai érdekeinek védelmében szorosan együttműködik a Magyar Iparszövetséggel és részt vállal az érdekegyeztetési tanács munkájában

   

 • együttműködik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával és a KÉSZ tagjaival

   

 • figyelemmel kíséri a Parlament, a Kormány, a Fővárosi és kerületi önkormányzatok és más szerveknek a Szövetséghez tartozó tagok érdekeit érintő intézkedéseit és szükség esetén fellép érdekükben

   

 • elősegíti tagjainak az Európai Uniós rendszerbe történő beilleszkedését

   

 • irodai szervezetén keresztül segítséget nyújt a tagok egymás közötti, illetve más gazdálkodó szervezetekkel történő együttműködés kialakításában

   

 • közgazdasági-, pénzügyi-, számviteli-, jogi- és adó tanácsadást nyújt

   

 • szakmai konferenciákat, rendezvényeket, oktatásokat és továbbképzéseket tanfolyamokat szervez és szakmai tanácsot nyújt a vállalkozások részére
  • adózási
  • közgazdasági
  • pénzügyi
  • számviteli
  • könyvelési
  • mérlegkészítési témakörökben
  • Munka Törvénykönyvéből adódó aktuális feladatok
  • társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszer változásaiból adódó kötelezettségek
  • az adótörvények módosításai következtében történő változások
  • társaságok alapításával, megszüntetésével, átalakulásával kapcsolatos ismeretek széles körű megismertetésével kapcsolatban

Saját kiadásban 19 éve terjeszti tagszervezetei részére HIR-INFÓ című gazdasági, szakmai és információs szakfolyóiratát, melyből évente – a változások függvényében – 5-8 számot ad ki. E szaklapban az aktuális adózási, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, munkaügyi, számviteli és a gazdálkodással kapcsolatos törvények változásairól tájékoztatja tagszervezeteit. A Szövetség saját tulajdonú irodaházában működik, ahol helyet biztosít a JOGPONT Szolgálatnak, illetve tanfolyamok megtartására is alkalmas oktatói helyiséget alakított ki. Budapest, 2017, február

 

 

Röviden a tagsági jogviszonyról

Belépési nyilatkozat

2012. évi egyszerűsített beszámoló

2016. évi egyszerűsített beszámoló

2017. évi egyszerűsített beszámoló

2018. évi egyszerűsített beszámoló

Egyéb dokumentumok